معنی و ترجمه کلمه helotize به فارسی helotize یعنی چه

helotize


بنده کردن ،بغلامى واداشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها