معنی و ترجمه کلمه helpful به فارسی helpful یعنی چه

helpful


مفيد،کمک کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها