معنی و ترجمه کلمه helpmate به فارسی helpmate یعنی چه

helpmate


يار،کمک وهمدست ،دمساز،همسر
ورزش : خود - ماتى شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها