معنی و ترجمه کلمه hemacytometer به فارسی hemacytometer یعنی چه

hemacytometer


(طب )اسبابى براى شمارش گويچه هاى خون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها