معنی و ترجمه کلمه hemagglutinate به فارسی hemagglutinate یعنی چه

hemagglutinate


باعث انعقاد خون شدن ،منعقد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها