معنی و ترجمه کلمه hematopoiesis به فارسی hematopoiesis یعنی چه

hematopoiesis


(طب )خونسازى درموجود زنده ،تشکيل خون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها