معنی و ترجمه کلمه hematuria به فارسی hematuria یعنی چه

hematuria


(طب)خون شاشى ،وجود خون در ادرار،خون ميزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها