معنی و ترجمه کلمه hemerocallis به فارسی hemerocallis یعنی چه

hemerocallis


(گ.ش ).سوسنى ها،سوسن اصفر،زنبقى ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها