معنی و ترجمه کلمه hemian(a)esthesia به فارسی hemian(a)esthesia یعنی چه

hemian(a)esthesia


روانشناسى : بى حسى يک سويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها