معنی و ترجمه کلمه hemihedral به فارسی hemihedral یعنی چه

hemihedral


(در بلورها )بشکل نصف محرف ،بشکل نصفه وجهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها