معنی و ترجمه کلمه hemiplegic به فارسی hemiplegic یعنی چه

hemiplegic


نيم فلج ،مربوط به فلج نيمه بدن ،کسيکه نيم بدنش فلج است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها