معنی و ترجمه کلمه hemispherectomy به فارسی hemispherectomy یعنی چه

hemispherectomy


روانشناسى : نيمکره بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها