معنی و ترجمه کلمه hemispherical dominance به فارسی hemispherical dominance یعنی چه

hemispherical dominance


روانشناسى : برترى نيمکره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها