معنی و ترجمه کلمه hemispherical به فارسی hemispherical یعنی چه

hemispherical


نيم کره اى : وابسته به نيم کره ،مربوط به نيم کره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها