معنی و ترجمه کلمه hemoflagellate به فارسی hemoflagellate یعنی چه

hemoflagellate


(طب )تاژکداران انگل خون( مثل تريپانوزوم)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها