معنی و ترجمه کلمه hemoglobinuria به فارسی hemoglobinuria یعنی چه

hemoglobinuria


(طب )وجود هموگلوبين در ادرار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها