معنی و ترجمه کلمه hemophilia به فارسی hemophilia یعنی چه

hemophilia


(طب )بيمارى موروثى که دران خون دير لخته ميشود ودرنتيجه اشکال در بند امدن خونريزى پديد مى ايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها