معنی و ترجمه کلمه hemoptysis به فارسی hemoptysis یعنی چه

hemoptysis


(طب )خلط خونين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها