معنی و ترجمه کلمه hemp به فارسی hemp یعنی چه

hemp


(گ.ش )بوته شاهدانه ،مزد گياه ،کنف ،بنگ ،حشيش
علوم مهندسى : شاهدانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها