معنی و ترجمه کلمه hen hawk به فارسی hen hawk یعنی چه

hen hawk


ضربه از زير بازو( لاکراس)
ورزش : ضربه از زير بازو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها