معنی و ترجمه کلمه hen-bird به فارسی hen-bird یعنی چه

hen-bird


مرغ ماده ،پرنده ماده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها