معنی و ترجمه کلمه henbane به فارسی henbane یعنی چه

henbane


(گ.ش ).سيکران ،بذر البنج ،بنگ دانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها