معنی و ترجمه کلمه hennig-schara gambit به فارسی hennig-schara gambit یعنی چه

hennig-schara gambit


ورزش : گامبى هنيگ - شارا دردفاع تاراش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها