معنی و ترجمه کلمه henotheist به فارسی henotheist یعنی چه

henotheist


معتقد يا وابسته به توحيد نوبتى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها