معنی و ترجمه کلمه henry به فارسی henry یعنی چه

henry


هانرى
علوم مهندسى : واحد ضريب خودالقايى
کامپيوتر : هانرى
الکترونيک : هنرى
علوم هوايى : واحد خودالقايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها