معنی و ترجمه کلمه heparin به فارسی heparin یعنی چه

heparin


(طب )ماده چند قندى )polysaccharide(که در کبد ساخته ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها