معنی و ترجمه کلمه heparinize به فارسی heparinize یعنی چه

heparinize


(طب )باهپارين درمان کردن ،تحت درمان باهپارين قرار دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها