معنی و ترجمه کلمه hepatization به فارسی hepatization یعنی چه

hepatization


تبديل بجگر،جگرسازى ،سفت شدگى بافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها