معنی و ترجمه کلمه hepatize به فارسی hepatize یعنی چه

hepatize


تبديل بماده جگرى کردن ،مانندجگرسفت وبى هواساختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها