معنی و ترجمه کلمه hepta به فارسی hepta یعنی چه

hepta


)hept(پيشوندى بمعنى هفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها