معنی و ترجمه کلمه heptagon به فارسی heptagon یعنی چه

heptagon


(هن ).هفت گوش ،هفت گوشه ،هفت ضلعى ،هفت پهلويى ،هفت ماهه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها