معنی و ترجمه کلمه her last was a son به فارسی her last was a son یعنی چه

her last was a son


اخرين بچه اى که زاييد پسر بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها