معنی و ترجمه کلمه her next was a girl به فارسی her next was a girl یعنی چه

her next was a girl


بچه دومش دختر بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها