معنی و ترجمه کلمه her next was a merchant به فارسی her next was a merchant یعنی چه

her next was a merchant


شوهر بعدى وى بازرگان بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها