معنی و ترجمه کلمه herald به فارسی herald یعنی چه

herald


جارچى ،پيشرو،جلودار،منادى ،قاصد،از امدن ياوقوع چيزى خبر دادن ،اعلام کردن ،راهنمايى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها