معنی و ترجمه کلمه herborization به فارسی herborization یعنی چه

herborization


جمع اورى گياه ،پژوهش درگياهان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها