معنی و ترجمه کلمه hercules به فارسی hercules یعنی چه

hercules


جاثى ،بر زانو نشسته ،راقص ،موشک هرکولس ،هرکول ،پهلوان نامى اساطير يونان و روم
نجوم : زانو زده
علوم نظامى : نوعى موشک زمين به زمين با برد زياد هواپيماى بارى هرکولس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها