معنی و ترجمه کلمه hereditable به فارسی hereditable یعنی چه

hereditable


ارث بردنى ،قابل توارث ،وارثت پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها