معنی و ترجمه کلمه heredity به فارسی heredity یعنی چه

heredity


اجدادى ،انتقال موروثى ،رسيدن خصوصيات جسمى وروحى بارث ،تمايل برگشت باصل ،توارث ،وراثت
قانون ـ فقه : داراى حق موروثى انتقال موروثى
روانشناسى : وراثت

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها