معنی و ترجمه کلمه heresiarch به فارسی heresiarch یعنی چه

heresiarch


سردسته رافضى ها،رئيس رافضيون ،رئيس بدعت کاران ومرتدين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها