معنی و ترجمه کلمه heretic به فارسی heretic یعنی چه

heretic


رافضى ،فاسد العقيده ،بدعت گذار،مرتد
روانشناسى : کجرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها