معنی و ترجمه کلمه heretical books به فارسی heretical books یعنی چه

heretical books


کتب ضلال
قانون ـ فقه : کتب ضلاله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها