معنی و ترجمه کلمه heretically به فارسی heretically یعنی چه

heretically


ازروى فسادعقيده ،ازراه رفض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها