معنی و ترجمه کلمه hereticate به فارسی hereticate یعنی چه

hereticate


رافضى کردن ،رافضى قلمدادکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها