معنی و ترجمه کلمه heriot به فارسی heriot یعنی چه

heriot


(حق -.انگلستان )ماليات ياحقى که پس از مرگ تيولدار به لرد يا امير پرداخته ميشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها