معنی و ترجمه کلمه herisson به فارسی herisson یعنی چه

herisson


علوم نظامى : تير خاردار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها