معنی و ترجمه کلمه heritably به فارسی heritably یعنی چه

heritably


بطور قابل توارث

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها