معنی و ترجمه کلمه heritably به فارسی heritably یعنی چه

heritably


بطور قابل توارث


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها