معنی و ترجمه کلمه heritor به فارسی heritor یعنی چه

heritor


ارث بر،وارث


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها