معنی و ترجمه کلمه hermaphrodite caliper به فارسی hermaphrodite caliper یعنی چه

hermaphrodite caliper


علوم مهندسى : اندازه گير نر و ماده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها