معنی و ترجمه کلمه hermaphroditical به فارسی hermaphroditical یعنی چه

hermaphroditical


نرموک وار،خنثى ،دوجوره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها